<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View-FM-uniAlltid_Eiendomsforvaltning

Vår brannmodul gjør det enkelt å vedlikeholde informasjon tilknyttet brann-forebyggende arbeid

Vi har gjort det enkelt å vedlikeholde informasjon knyttet til brannforebyggende arbeid. Løsningen inneholder blant annet funksjoner for å planlegge og gjennomføre brannøvelser.

Book et møte i dag

En lettvint og trygg måte å følge brannforskriftene på


En praktisk beboerliste

En praktisk beboerliste og oppropsfunksjon benyttes ved brannøvelser eller i reelle situasjoner, for å gjøre rede på hvem som er evakuert fra eiendommen.
view_teams_1200x1200

view_hent_1200x1200

Informasjon henstes fra tre kanaler

Statisk informasjon om brannobjektet hentes fra ulike faste registre. Dynamisk informasjon genereres gjennom daglig bruk av systemet og publiseres automatisk i brannboken, dersom informasjonen er av typen «brannrelatert». Tegninger hentes fra vårt skybaserte tegningsarkiv.

Brannboken gir deg god oversikt og er tidsbesparende for brannvernarbeidet

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn peker på viktigheten av brannbok


Tilfredsstillende dokumentasjon

Eier av særskilt brannobjekt skal sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert.

Krav om rutiner

Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak, herunder vedlikeholdsrutiner og interne kontrollrutiner.

Organisatoriske tiltak

Dersom eier ikke selv er bruker av brannobjektet, skal bruker sørge for dokumentasjonen av organisatoriske tiltak.

Du må legge frem dokumentasjon

Dokumentasjonen skal på oppfordring legges frem for tilsynsmyndighetene, som kan kreve ytterligere dokumentasjon.

Ta kontakt med oss i dag!

Noe du lurer på eller du trenger en demonstrasjon? Da er det bare å ta kontakt med meg så tar jeg kontakt så snart som mulig.

christianSommerseth-600x600

Christian Sommerseth

Salgskonsulent

chs@viewsoftware.com +47 948 44 030