<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
View-FM-uniAlltid_Eiendomsforvaltning

Digital signering: En sikker signering uten penn og papir

Digital signering har siden innføring ført til totale innsparinger i størrelsesorden 20-30 millioner kroner for våre kunder. Potensialet i elektronisk avtalesignering er enormt. Hent ut effektiviseringspotensialet, du også!

Book et møte i dag

Du får full fokus på forretningen og øke effektivitet og inntjening.


Signér kontrakter digitalt

Der man tidligere måtte printe en kontrakt for å så pakke, frankere og postlegge den, kan kontrakten nå gjøres tilgjengelig for kunden digitalt og signeres på et øyeblikk.
view_digital_signering_1200x1200

view_tidsbesparing_1200x1200

Besparelser på mange nivåer

De mest innlysende gevinstene er tiden som spares ved at tidkrevende prosesser blir vesentlig forenklet, og pengene som spares som et resultat av dette. I tillegg spares utgifter til konvolutter og porto.

Opplev raskere avklaringer

Betydelig gevinst kan også oppnås ved at ulike avtaledokumenter signeres raskere enn tilfellet er når prosessene er mer tungvinte og tidkrevende. For en eiendomsforvalter kan dette for eksempel innebære at ledig areal tas i bruk raskere, fordi en slipper å vente på at kunden signerer kontrakten.
view_raskere_signering_1200x1200

Elektronisk signering lar deg glemme alt styr med tungvinte, manuelle kontrakter på papir

Hva våre brukere sier om Digital signering

Ta kontakt med oss i dag!

Noe du lurer på eller du trenger en demonstrasjon? Da er det bare å ta kontakt med meg så tar jeg kontakt så snart som mulig.

christianSommerseth-600x600

Christian Sommerseth

Salgskonsulent

chs@viewsoftware.com +47 948 44 030