<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fremtidens energioppfølgingssytem

Med View Energy når du dine miljømål, du reduserer ditt strømforbruk, du får bedre oversikt og du reduserer dine administrasjonskostnader.

view_energy_1200x1200-01

View Energy optimaliserer ditt energiforbruk


View Energy er et skybasert energioppfølgingssystem som effektiviserer, forenkler og automatiserer arbeidsflyten. Bygget på fem grunnpilarer gir deg oversiktlige og brukervennlige sluttsatser. 

View Energy - 5 grunnpilarer


Fem grunnpilarer dekker hele prosessen og gir oversiktlige og lett anvendelige prognoser.

Datainnsamling

Datainnsamling kan gjøres på mange forskjellige metoder. Via app og scanning av QR-kode, via integrasjoner, import av excel-ark eller direkte i systemet.

Prognose

Med hjelp av historikken på tidligere målinger kan man skape en prognose. Man kan skape en prognose basert på anvendt energiindeks-verdier som hentes direkte fra SMHI. Prognosen kan i etterkant justeres utifra satte energitiltak, erfaring og eiendommens planlagte behov.

Avtalehåndtering

Funksjonen for avtalehåndtering er en frittstående og komplett funksjon for spesielt energiavtaler samt andre type avtaler. Nøkkeltall for faste og variable kostnader samt utslippsfaktorer kan enkelt kobles og mates inn i avtalen.

Budsjettering

Energiavtalen kan knyttes mot målepunkter og nøkkeltall som til sammen med en prognose skaper et budjsettgrunnlag uten administrativt merarbeid.

Oppføging

Oppfølgingen består av en oversikt, en sammenligning av eiendommer og en rapportdel. Disse tre gir deg det beste grunnlaget for en korrekt oppfølging av satte mål og krav.

Se video på de viktigste funksjonene!


Ønsker du å ta en rask titt på hvordan View Energy fungerer? Da skal du klikke på linken under og du vil få se en 23-minutters introduksjon på hvor enkelt systemet er og hvordan du enkelt får kontroll på ditt energiforbruk.

Se video av View Energy

Noen av våre brukere


Ta kontakt med oss i dag

Noe du lurer på eller du trenger tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt med meg så tar jeg kontakt så snart som mulig.

Hans-1-1

Hans Ekman

View Energy

hae@viewsoftware.com +46 431 40 25 91