<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

System tilpasset bransjen

Ørn UNI letter den daglige administrasjonen av eiendom ved å forvandle tungvinte, manuelle og papirbaserte prosesser til å bli digitale, automatiserte og enkle.

Kontakt oss

Våre kunder ser det store bildet

Automatiserer, forenkler og digitaliserer FDV-oppgavene


Eiendomsforvaltning gjort enkelt

Uni Eiendom er vår modul for de oppgavene som omhandler økonomi og administrasjon. Det er en spesialtilpasset løsning med bred dekning for de oppgavene og arbeidsprosessene som inngår i eiendomsforvaltning.

Kontroll på alle oppgaver

Uni Eiendom 24 er modulen for de oppgavene som omhandler drift og vedlikehold av bygg, og er laget for å forenkle og effektivisere denne type oppgaver.

Selvbetjening

Med uniAlltid er leietakere selvbetjent. Med uniAlltid får du en døgnåpen salgs- og servicekanal hvor leietakerne kan administrere alle deler av leieforholdet sitt elektronisk og papirløst.

Digital signering

Med elektronisk signering forenkler du prosessen med tildeling av leiekontrakter ved at kunden kan signere «hvor som helst».

Digital tegningsinformasjon

Med våre tjenester for byggetegninger får du tegninger fra dine bygg enkelt tilgjengelig for leieboere, leverandører av bygningstekniske tjenester, og egne medarbeidere innen boligadministrasjon, utleie, drift og renhold.

Brannforebyggende arbeid

Vi har gjort det enkelt å vedlikeholde informasjon knyttet til brannforebyggende arbeid. Løsningen inneholder blant annet funksjoner for å planlegge og gjennomføre brannøvelser.

orn_software_blog_estate_management_655x327
Uni – tilpasset for boligforvaltning

Uni har skreddersydd funksjonalitet som dekker de økonomisk-administrative oppgavene ved boligforvaltning og gjør det enkelt å håndtere leieforhold fra start til slutt, fra søknad om bolig til utflytting.

orn_software_blog_uni_organisation_655x327
Innføring av Uni i din organisasjon

Å ta i bruk et nytt digitalt system vil alltids kunne møte litt motbør og skepsis i en organisasjon hvor telefoner, Post-it-lapper og arbeidslister på papir har vært måten å jobbe på. Går man derimot frem på den rette måten, vil det gå helt fint å innføre et FDV-system.

orn_software_blog_digital_keys_655x327
Selvbetjent innflytting

Digitale nøkler er på full fart inn i boligforvaltning, hvor en enklere og mer effektiv måte å håndtere nøkler på åpner for en helt ny fleksibilitet i hverdagen, for både utleievirksomheten og leietakere.

Slik effektiviserte Frost Eiendom

“Vi valgte en totalintegrert forvaltningsløsning fra Ørn fordi det gir oss langt flere muligheter for å digitalisere tidligere manuelle prosesser. Løsningen har økt vår effektivitet, og den gir oss full oversikt over alle våre 1500 utleieforhold.”
Rigmor Frost
Daglig leder, Frost Eiendom

Les kundecase

Ofte stilte spørsmål og svar


Er dette en totalløsning?

Dette er en alt-i-ett løsning for nærings- og boligutleie. Vi har utviklet en spesialisert alt-i-ett-programvare for eiendomsforvaltere. Med skreddersydde løsninger som dekker behovene til alle brukergruppene i organisasjonen din og legger til rette for god samhandling og effektiv tjenesteproduksjon.

Er det en skytjeneste?

Uni-løsningene er en hybridløsning. Grunnmodulen (forvaltning) kjøres lokalt på kundens server, eventuelt en hostet server, som en klient/tjener-applikasjon med Windows-brukergrensesnitt. Mens løsningene for kunde-selvbetjening, drift og vedlikehold er skybaserte tjenester, levert på mobile flater som driftes i Microsoft Azure.

Finnes det en demoversjon som vi kan prøve?

Vi holder gjerne en demonstrasjon for deg, enten på Skype eller hos deg. For å få en god forståelse av våre produkter, mener vi at du som kunde har størst utbytte av at vi gjennomgår løsningen sammen med deg.

Er det en app?

Både uniAlltid, vår kunde-selvbetjeningsløsning, og Uni Eiendom 24 for drifts- og vedlikeholdsoppgaver, er gode og svært brukervennlige apper.

Kan vi integrere med andre systemer?

Ja, det kan du. Det finnes eksportmulighet til de fleste ERP-systemene i det norske markedet.

Tar det lang tid å komme i gang?

Så snart du har bestilt vår programvare, vil vi avtale et oppstartsmøte med en av våre prosjektledere. Her vil man sammen bli enig om en fremdriftsplan for implementering. Vi har stort fokus på forankring, medvirkning fra brukeren og god opplæring.

Ta gjerne kontakt!

Er det noe du lurer på, eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt, så hører du fra meg så fort som mulig.


Hasse Krystad

Account Manager