<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det optimala underhållssystemet

Vår fastighetssystem för drift och underhåll V3i är särskilt anpassade för de underhållsansvarigas verklighet. Det är webbaserade system som har genomtänkta och kompletta lösningar för att optimera underhållet.

Kontakta oss

Våra kunder ser helhetsbilden

Ett genomtänkt och komplett underhållssystem


Användaren i fokus

V3i är ett intuitivt och enkelt program att använda.

Dokument där du är

Appen AV Mobile ger medarbetare på fältet direkt tillgång till underhållssystemets databas.

Ett funktionsfullt system

V3i är ett fastighetssystem och hanterar alla steg i fastighetens drift- och underhållsplan från underhållsplanering till det faktiska utförandet och uppföljningen.

Smidigt planeringsverktyg

Den som skall planera arbetena får en tydlig överblick över vilka arbete som finns samt kan enkelt planera ut dessa genom att dra ut arbetena till någon lämplig utförares kalender antingen på en bestämd tidpunkt eller som en heldagsaktivitet.

Effektiv och funktionell dokumentation

Dokumentation och påminnelser kring alla typer av besiktningar, underhåll och garantitider.

Allt samlat i molnet

Det webbaserade systemet gör att allt från felanmälan till mätaravläsningar och statusbesiktningar kan skötas från valfri enhet.

AV Mobile är utförarens verktyg

Appen AV Mobile ger medarbetare på fältet direkt tillgång till underhållssystemets databas. De kan hämta aktuell information och nya tillsynsordrar, ändra underlag och uppdatera objektsinformation och registrera nya objekt. Oförutsedda händelser hanteras smidigt med felanmälningar. Efter avslutat uppdrag återrapporterar medarbetaren enkelt med signatur och uppgift om tidsåtgång och förbrukning.

orn_software_v3i_fastighet_655x327
V3i - Fastighet

V3i Fastighet är ett ett fastighetssystem med fokus på drift och underhåll, som ger full kontroll över fastigheter och installationer, deras status och beräknade livslängd. Servicetiden blir kortare och antalet ofrivilliga driftstopp minimeras tack vare att alla felanmälningar, åtgärds- och förbättringsförslag samlas på ett ställe.

orn_software_v3i_bostad_655x327
V3i - Bostad

V3i Bostad är ett tillägg till V3i Fastighet som ger total överblick, både över lägenheternas status och all fastighetsknuten utrustning i till exempel trapphus, tvättstuga, garage, lekplatser med mera. Systemet gör att allt från mätaravläsningar till felanmälningar kan skötas från valfri enhet.

orn_software_v3i_planering_655x327
V3i - Planering

För att ytterligare förenkla arbetet med planering av kommande arbeten finns det ett smidigt planeringsverktyg i V3i fastighetssystem som effektiviserar arbetet och sparar administrativ tid.

Ta gärna kontakt

Är det något du undrar över eller behöver du tillgång till en demo? Då är det bara att höra av sig till mig, så tar jag kontakt så fort som möjligt.


Hans Ekman

Senior Account Manager