<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Noen av våre referanser

Les og se hvordan vi har samarbeidet med et utvalg av våre kunder.

Med Uni Eiendom 24 er drift og vedlikehold blitt gøy!

View leverer boligforvaltningssystemet Uni Eiendom til stiftelsen Anker STI (Studentboliger og Hotel), som..

Kommunikasjonen mellom administrasjon, driftspersonellet og leietakerne går mye mer effektivt!

View leverer forvaltningssystemet Uni Eiendom til SINN, som er studentsamskipnaden for studentene ved..

Ble "papirløse" og mer effektive

AHA Eiendom driver med utvikling og utleie av boliger og næringslokaler. Selskapet ble etablert i 1992, og..

Med god oversikt og kontroll arbeider vi mer effektivt

Selmer Eiendom forvalter en betydelig portefølje av næringseiendom. Selskapet er i kontinuerlig vekst og vil..

Odfjell Eiendom - en totalintegrert løsning

Odfjell Eiendom ble etablert i 1995, og har blitt en sentral eiendomsaktør i Bergen, med ca. 100.000 kvm...