<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få kontroll over energibruken

Optima gir deg total oversikt over energi, miljø og avfall, og tilhørende kostnader. Optima gir dermed både beslutningsstøtte og kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen.

Prøv gratis demo

Våre kunder ser det store bildet

Et komplett verktøy for drift- og beslutningsstøtte


Energioppfølging

Et energioppfølgingssystem er ditt viktigste verktøy for å få kontroll på energibruken. Få oversikt over enkeltmålere, bygg og byggporteføljer. Optima gir kontroll for både driftspersonell og for byggeiere.

Avfallsoppfølgingssystem

Optima avfall er vårt unike avfallsoppfølgingssystem for registrering av avfallsmengder, med fraksjon, opprinnelse og dato, slik at du får oversikt over avfallet med sorteringsgrad.

Klimautslipp

Optima Miljø kan automatisk beregne virksomhetens klimautslipp basert på de energi-, avfall- og transportdata som er tilgjengelig.

Oppfølging av produksjon og energi

Optima Industri er en spesialutviklet modul tilpasset både de daglige operative beslutninger og de strategiske målene for energioppfølging i produksjonsindustri.

Rapporter

Optima kommer med gode rapporteringsmuligheter og gjennom Optima Rapport kan du med få tastetrykk skreddersy akkurat de rapportene som din organisasjon har behov for.

Økonomi

I Optima Økonomi finner man på en enkel måte god oversikt over økonomien i energiforbruket på alt fra gruppenivå helt ned til anleggsnivå.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem (EOS) – har en rekke smarte funksjoner for å overvåke energi- og vannforbruk i nærings- og industribygg.

orn_software_blog_energy_followup_655x327
Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem – i 2025

Vi tar en titt inn i krystallkulen og reflekterer litt rundt hvordan vi kommer til å bruke et EMOS om en fem års tid.

orn_software_blog_energy_future_655x327
Hvordan vil vi spare energi i fremtiden?

Fremtidens løsninger ligger i å ha bedre kontroll og oversikt, systemer som sørger for forutsigbarhet, og fleksibilitet til å tilpasse seg de til enhver tid eksisterende forhold og variabler.

Ditt fotavtrykk er viktig!

Optima Miljø kan automatisk beregne virksomhetens klimautslipp basert på tilgjengelige energi-, avfall- og transportdata. Verktøyet gir mulighet til å følge med utviklingen av utslipp over tid, hvordan man ligger an i forhold til tidligere år, hvordan man ligger an i forhold til sparemål, og viser effekten av dine tiltak.

Ofte stilte spørsmål og svar


Hvor henter dere data?

Vi henter data fra mer enn 30 millioner kvadratmeter kontor- og industribygg i hele Skandinavia. Det gjør oss i stand til å jobbe faktabasert og dokumentere resultater.

Hvordan bruker dere dataene?

Informasjonen vi henter inn danner grunnlaget for driftstiltak, tekniske forbedringer og annen service. Dette er informasjon om eksempelvis energibruk, avfallsstrømmer, klimafotavtrykk og økonomi.

Er Optima tilpasset industri?

Ja! Optima har en spesialutviklet modul tilpasset både de daglige operative beslutninger og de strategiske målene for energioppfølging i produksjonsindustri. Visningene er tilpasset industriens behov for oppfølging av produksjon og energi.

Hvem er Optima egnet for?

Optima gir kontroll over enkeltmålere, bygg og byggporteføljer og er egnet for både driftspersonell og for byggeiere!

Hvordan kan Optima forbedre økonomien?

I Optima finnes det data fra alle kontrollerte fakturaer, energibudsjett, oversikt over avtaler og tariffer, avviks-logg, anleggsliste, m.m. som gir deg full kontroll over energikostnadene.

Hvordan bedrer Optima miljøavtrykket?

Optima gir total oversikt over energi, miljø og avfall, og tilhørende kostnader. Optima gir dermed beslutningsstøtte for byggeiere, forvaltere, nettselskap og kraftleverandører, og samtidig kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen.

La oss ta en prat!

Er det noe du lurer på, eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt, så hører du fra meg så fort som mulig.


Aleksander Bjørndal

Account Manager