<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
main-illustration

Hvem er View Software?

View Software er et ledende programvareselskap med løsninger innenfor industrielt vedlikehold og forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendom. Vi har en dominerende markedsposisjon i Norge, og har ambisjoner om å bli ledende i Norden. Mer enn 500 bedrifter og over 10.000 mennesker benytter våre løsninger på daglig basis. Blant våre brukere finnes noen av landets største industriforetak og eiendomsforvaltere. Vårt varemerke er brukervennlige systemer som legger til rette for effektiv drift gjennom samhandling og digitalisering.

Vår misjon

"Våre løsninger gir oversikt og skaper verdi gjennom samhandling og digitalisering"

 

Vi er opptatt av å skape verdi for våre kunder! Når en kunde oppnår suksess gjennom bruk av våre programvareløsninger, er det også suksess for View Software som leverandør. Samhandling mellom de ulike rollene i virksomheten blir stadig viktigere, og det er en økende forventning om at alle systemer skal snakke sammen. Våre programvareløsninger er spesiallaget for effektiv forvaltning av eiendommer og industrielt vedlikehold, og bygger på nettopp disse prinsippene. Forenkling og digitalisering av trivielle arbeidsprosesser har vært vår ledetråd og drivkraft i flere tiår!

Alt-i-ett-løsning

Vi leverer alt-i-ett-løsninger som dekker behovene til alle brukergruppene i organisasjonen og gjør det enkelt å jobbe sammen. Vi søker å lette de daglige oppgavene ved å flytte prosesser fra å være tungvinte, manuelle og papirbaserte, til å bli digitale, automatiserte og enkle.

Vår hovedoppgave er å gi oversikt, sikre at arbeidsoppgavene blir utført og dokumentert, sikre en effektiv kommunikasjon med brukerne av eiendommen eller utstyret, og at eiendommen eller utstyret blir forvaltet på en god måte. Til syvende og sist handler dette om å effektivisere driften, forlenge levetid, redusere kostnader og/eller å øke inntekter.

30 års erfaring

Med vuggen i miljøet rundt NTNU, studentboligdrift på Vestlandet og Østfolds industrihistorie har selskapene og menneskene som nå er samlet i View Software bygget programvare for å støtte og forbedre virksomheters forvaltnings- og vedlikeholdsrutiner. I mer enn 30 år har View Software utviklet programvare for å optimalisere forvaltning av eiendommer og for å effektivisere industrielt vedlikehold. Vi har digitalisert og forenklet arbeidsoppgavene for mange av de største eiendomsselskapene og industriaktørene i Norge, og hjelper dem å spare både tid og penger.

 

 view_sten-roger-karlsen_1200x1200

Sten-Roger Karlsen
CEO 
View Software AS