<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Facility Management for alle!

MainManager gir deg mulighet for å administrere energibruk, arealstyring, drift og vedlikehold, helpdesk, prosjekter, økonomi og historikk. Alt i ett program.

Kontakt oss

Våre kunder ser det store bildet

Et fleksibelt og enkelt system


Digital overlevering av BIM

Ved å laste BIM opp i vår programvare, kan du opprette bygg, etasjer og rom samt tekniske systemer. Deretter kan du bruke 3D-modellene til å få en mer visuell oversikt over oppgaver og gjenstander.

Interaktive 2D tegninger

Bruk 2D-tegninger til å visualisere arbeidet ditt og finne eiendeler. Klarhet og fargekoder hjelper deg med å organisere, prioritere og overvåke status til oppgavene i bygningen din.

Skann koder for rask tilgang

Bruk telefonen til å skanne for tilgang til informasjon og registrering av hendelser eller eiendeler. Bruk eksisterende strekkoder eller QR-koder, eller legg til din egen, for å gjøre jobben din enkel!

Effektiv kommunikasjon

Vår brukervennlige chat gir deg muligheten til å kommunisere med ansatte og interessenter og gir deg sjansen til å administrere kommunikasjonen uten å måtte forlate appen.

Integrasjoner

Bruk våre standard API-er og integrasjon for rask og trygg overføring av data til og fra andre systemer.

Hurtig overblikk

GIS-kartløsningen lar deg se dine eiendommer og oppgaver fra et fugleperspektiv. Du kan forbedre planleggingen og få rask tilgang til den informasjonen du trenger.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Hva er fordelene ved et FDV-system?

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det. Jo mer spesialisert eller komplisert et bygg er, desto større krav stilles til kunnskap om bygget – kunnskap om hvordan det er konstruert og om de tekniske systemene i bygget.

orn_software_blog_documentation_655x327
Dokumentasjon ved drift av bygg

Dokumentasjon er en sentral del av eiendomsdrift. Noe dokumentasjon er lovpålagt, som du skal ha tilgjengelig på bygget ditt, mens annen dokumentasjon er mer av typen “kjekt å ha”.

orn_software_blog_servicebook_email_reduce_655x327
Reduserer antall e-post og telefoner

At beskjeder blir borte i en travel arbeidshverdag, med mange parter som skal kommunisere med hverandre både på kontoret og i felt, er slett ikke rart. Det er lettvint for folk å bare “rope ut” eller ta opp telefonen. Problemet er at det da ikke blir registrert og behandlet på en god måte, først og fremst fordi det blir veldig personavhengig.

Rikt på funksjoner

Bruken av MainManager har vist seg å gi en reduksjon på 10-30% i driftskostnader, noe som resulterer i økt effektivitet i arbeidspraksis, metoder og prosesser.

Ofte stilte spørsmål og svar


Er systemet standardisert?

Det er helt opp til deg. Du kan spesifisere ditt eget klassifiseringssystem for tekniske byggsystemer, som ventilasjon eller heiser, eller velge fra nasjonale standarder. Du kan da bruke oppsettet til å lage sjekklister og standard operasjonelle oppgaver, som da utgjør grunnlaget for driftsplanen og gjelder for alle dine bygninger og tekniske systemer.

Har dere budsjetthåndtering?

MainManager tilbyr et omfattende budsjettstyringsverktøy for enklere planlegging og distribusjon av driftskostnader, sammen med en oversikt over vedlikeholdsbudsjettene til eiendomsporteføljer og organisasjonsavdelinger. Budsjettutgifter for hver bygning, sektor eller område kan defineres.

Kan man motta fakturaer?

MainManager kan motta og håndtere e-fakturaer. Du kan allokere og administrere kostnader på tvers av porteføljer, eiendommer, innkjøpsordrer og finansdivisjoner før du aksepterer fakturaen og sender den aksepterte fakturaen til finanssystemet for betaling.

Har dere Single-Sign-On?

Ja! MainManager støtter Single Sign-On via SAML og AD for en enklere styring av ansattes systemtilgang.

Kan man sette opp sin egen struktur?

Ja. Du kan sette opp din egen organisasjonsstruktur hos dine servicepartnere og kunder. Denne modulen inneholder nøkkelen til alle brukere og brukerhistorikk.

Har dere energistyring?

Ja. I MainManager får du oversikt over energiforbruket i bygninger. Systemet støtter energisoner og benytter seg blant annet av virtuelle målere.

La oss ta en prat!

Er det noe du lurer på, eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt, så hører du fra meg så fort som mulig.


Gunnlaugur B. Hjartarson

Manager