<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
view_eiendomsforvaltning_frontpage2

Bli digitalisert, og få en forbedret forvaltning, drift og vedlikehold av dine bygninger og eiendommer.

Med Lydia får du et komplett, intelligent og fremtidsrettet virksomhetssystem som gir deg full oversikt. Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt dette oppnås gjennom maksimal arealutnyttelse og optimalt vedlikehold av din eiendomsmasse.

Book et møte i dag

Et komplett FDV-system


 

View Software - Facility Management v4

Som følge av våre løsninger og kompetanse vil du oppleve økt effektivitet, kontroll på økonomien og god oversikt.

God oversikt

Du får en god oversikt, og gode rapporter på alle dine funksjoner innen forvaltning, drift og vedlikehold som gir kortere vei til utførelse.
view_oversikt_1200x1200

view_mobilt_1200x1200

Tilpasset alle formater

Lydia er tilpasset alle plattformer, hvilket gjør det veldig fleksibelt. “Lydia er der du er!”PC-klient, nettside og apper.

Få en uforpliktende demonstrasjon!


For at du enklere skal kunne se om produktet passer ditt behov, så setter vi gjerne opp en dato for en uforpliktende demonstrasjon av Lydia.

Jeg ønsker en demonstrasjon

Et funksjonsrikt system

Du får et funksjonsrikt system med et meget brukervennlig grensesnitt. Alle moduler har en listevisning som kan sortere, gruppere og filtrere, og man kan kan søkes i, for å enkelt finne informasjonen man er ute etter.
view_funksjonsrikt_1200x1200

view_rundelister_1200x1200

Bedre planlegging og gjennomføring

Du får full oversikt over alle planlagte og utførte drift- og vedlikeholdsoppgaver. Du kan enkelt lage behovsmeldinger og oppfølginger på ad hoc-oppgaver. Med en ressursplanlegger får du god oversikt over alle oppgaver og ressurser. Du får kontroll og oversikt over budsjetterte, og faktiske kostnader og tidsforbruk.


Få en mer effektiv hverdag

Med Lydia kan brukerne enkelt logge inn og registrere en sak. Saken blir registrert i skyen, tildelt riktig person, person utfører og melder status. Alle statusoppdateringer og kvitteringer blir sendt til bruker fortløpende.

view_tilgjengelig_1200x1200

Nyttige funksjoner forenkler din hverdag


Areal og tegning

Her får du får full oversikt over dine arealer og tilhørende tema- og plantegninger. Dette er modulen for deg som er forvalter.

Tegninger

Systemet har tegninger for aktivt bruk og benytter standard AutoCad-filer (.dwg). Dette gir dynamiske tegninger med grafisk visning som linkes til systemets informasjon.

Drift og Vedlikehold

Du får oversikt over alle oppgaver for porteføljen, både planlagte arbeidsoppgaver, ad-hoc oppgaver og dine kunder sine innmeldte behov.

Leie

Du får oversikt over alle leieavtaler med tilhørende informasjon og vilkår. Selvsagt kan du automatisk indeksregulere og legge til varlinger for oppfølging.

Brann

Du får oversikt over administrative oppgaver knyttet til brannrutinene, informasjon, komplett funksjonalitet for internkontroll med avviksregistrering og bildedokumentasjon, samt elektronisk brannbok.

Renhold

Du får et godt og effektivt verktøy for å lage renholdsplaner, holde oversikt over status på renholdsoppgaver og app for renholder med tegninger og enkle symboler.

Tilstand

Du får redusert ressursomfanget og gjennomført tilstandsanalysene dine «on-site», ihht NS 3424, NS 3451/TFM, angitt med tilstands- og konsekvensgrad.

Last ned faktaark
Behovsmelding

Du og din kunde holder oversikt over all kommunikasjon som foregår på deres innmeldte saker, helt ifra et behov oppstår til det er løst.

FDV dokumentasjon

Du får full oversikt over dine tekniske anlegg med tilhørende FDV-dokumentasjon der den trengs, slik at den er lett å finne på aktuell lokasjon og tegning.

3 områder som Lydia dekker


Lydia er et fullverdig FDV(U) system som støtter det meste av funksjoner til forvaltning, drift og vedlikhold av bygg og eiendom.
For at du enklere skal finne systemet som passer ditt behov har vi definert tre områder som gjør det enklere for deg å se om Lydia dekker ditt behov.

Lydia Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning er oppgaver knyttet til økonomi og administrasjon av bruken og vedlikehold av eiendommen.

Les mer om Lydia eiendomsforvalting

Lydia Eiendomsdrift

Oppgaver som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverk skal fungere som planlagt og oppfylle lov og forskriftskrav.

Les mer om Lydia eiendomsdrift

Lydia Byggvedlikehold

Forebyggende og planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid.

Les mer om Lydia byggvedlikehold

Ofte stilte spørsmål og svar


Lydia gir deg oversikt over all FDV for din eiendomsportefølje. All informasjon om eiendommene og ressursene samles i ett system, og det bygges så på med ulike moduler og funksjoner i systemet.

Er det enkelt å bruke?

Ja, Lydia er enkelt å bruke. Det enkle brukergrensesnittet kombineres med avanserte funksjoner for å tilfredsstille kravene som stilles innen Facility Management- og forvaltning-, drift- og vedlikeholdsområdet. Vi leverer et av markedets mest brukervennlige produkt, og vi har lagt oss på standarden til Microsoft Office.

Er det mye jobb å implementere?

Vi tilpasser oss ditt behov. Vi har fokus på forankring, medvirkning fra våre brukere og god opplæring. Dette anser vi som viktige suksessfaktorer for en vellykket implementering. Er du en mindre organisasjon, kan vi tilby standard oppsett med rask implementering og opplæring.

Kan dere hjelpe oss med å finne data/dokumentasjon?

Ja, vi bistår dere med å etablere informasjonen i systemet. En del av det vi kan hjelpe dere med i implementeringsprosessen, er å gå gjennom deres arbeidsprosesser. Samtidig effektivisere dem i forbindelse med innføringen av nytt system. Dere bidrar med å samle inn data fra dagens systemer, slik at vi får det inn i deres Lydia.

Hvordan leveres systemet?

Per i dag har vi en Windows-klient som installeres på din PC. Denne støttes av en nettside som har utvalgt funksjonalitet og apper som er tilpasset det utførende ledd. Du velger selv om du vil ha løsningen på egen serverpark eller hos oss (hosting).

Kan vi integrere med andre systemer?

Ja, det kan du. Du kan integrere med de systemene du ønsker. Det er ingen begrensning i forhold til hvilke systemer du kan integrere med. Lydia har et åpent og godt utbygget REST API.

Finnes systemet på flere språk?

Nei, Lydia er utviklet for det norske markedet. Programvaren er bygget på norske standarder og norske forhold.

Er det en app?

Ja, vi har fire apper. Disse er tilrettelagt for arbeidsordrer, tilstandsregistrering, tegninger og renholdsoppgaver. Vår app for tilstand er kjent som en av markedets beste.

Hvor mye koster det?

Prisen henger sammen med størrelsen på din eiendomsportefølje og dine behov.

Hvem eier dataen?

Du som kunde eier all informasjon selv.

Noen av våre fornøyde kunder 


Ta kontakt med oss i dag!

Lurer du på noe eller ønsker du en demonstrasjon av Lydia? Da er det bare å ta kontakt med meg.

bente-schroeder-600x600

Bente Schrøder

Prosjektleder, FDV

bes@viewsoftware.com +47 950 36 501