<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Oversikt og kontroll

Ørn Lydia er et kraftig og fleksibelt system for forvaltning, drift og vedlikehold av store eiendomsporteføljer. Du får forbedret kontroll på kostnader og inntekter, som gir økt lønnsomhet og konkurranseevne. Alt på ett sted. Alt digitalt.

Book en demo

Våre kunder ser det store bildet

Nyttige funksjoner forenkler din hverdag


Areal og tegning

Her får du får full oversikt over dine arealer og tilhørende tema- og plantegninger. Dette er modulen for deg som er forvalter.

Tegninger

Systemet har tegninger for aktivt bruk og benytter standard AutoCad-filer (.dwg). Dette gir dynamiske tegninger med grafisk visning som linkes til systemets informasjon.

Drift og Vedlikehold

Du får oversikt over alle oppgaver for porteføljen, både planlagte arbeidsoppgaver, ad-hoc oppgaver og dine kunders innmeldte behov.

Renhold

Du får et godt og effektivt verktøy for å lage renholdsplaner, holde oversikt over status på renholdsoppgaver og app for renholder med tegninger og enkle symboler.

Tilstand

Du får redusert ressursomfanget og gjennomført tilstandsanalysene dine «on-site», ihht NS 3424, NS 3451/TFM, angitt med tilstands- og konsekvensgrad.

Behovsmelding

Du og din kunde holder oversikt over all kommunikasjon som foregår på deres innmeldte saker, helt fra et behov oppstår til det er løst.

orn_software_blog_checklist_655x327
Hva er fordelene ved et FDV-system?

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det. Jo mer spesialisert eller komplisert et bygg er, desto større krav stilles til kunnskap om bygget – kunnskap om hvordan det er konstruert, og om de tekniske systemene i bygget.

orn_software_blog_documentation_655x327
Dokumentasjon ved drift av bygg

Dokumentasjon er en sentral del av eiendomsdrift. Noe dokumentasjon er lovpålagt, som du skal ha tilgjengelig på bygget ditt, mens annen dokumentasjon er mer av typen “kjekt å ha”.

orn_software_blog_servicebook_email_reduce_655x327
Reduserer antall e-post og telefoner

At beskjeder blir borte i en travel arbeidshverdag, med mange parter som skal kommunisere med hverandre både på kontoret og i felt, det er ikke rart. Det er lettvint for folk å bare “rope ut” eller ta opp telefonen. Problemet er at det da ikke blir registrert og behandlet på en god måte, først og fremst fordi det blir veldig personavhengig.

Digitalisering av byggvedlikeholdet

Lydia gjør det enkelt å planlegge vedlikeholdet, både for tradisjonelt periodisk vedlikehold og for tilstandsbasert vedlikehold.

Ofte stilte spørsmål og svar


Er det enkelt å bruke?

Ja, Lydia er enkelt å bruke. Det enkle brukergrensesnittet kombineres med avanserte funksjoner for å tilfredsstille kravene som stilles innen Facility Management- og forvaltning-, drift- og vedlikeholdsområdet.

Er det mye jobb å implementere?

Vi tilpasser oss ditt behov. Vi har fokus på forankring, medvirkning fra våre brukere og god opplæring. Er du en mindre organisasjon, kan vi tilby standard oppsett med rask implementering og opplæring.

Kan dere hjelpe oss med å finne data/dokumentasjon?

Ja, vi bistår dere med å etablere informasjonen i systemet. En del av det vi kan hjelpe dere med i implementeringsprosessen, er å gå gjennom deres arbeidsprosesser. Samtidig effektivisere dem i forbindelse med innføringen av nytt system. Dere bidrar med å samle inn data fra dagens systemer, slik at vi får det inn i deres Lydia.

Kan vi integrere med andre systemer?

Ja, det kan du. Du kan integrere med de systemene du ønsker. Det er ingen begrensning i forhold til hvilke systemer du kan integrere med. Lydia har et åpent og godt utbygget REST API.

Hvordan leveres systemet?

Det er en Windows-klient som installeres på din PC. Denne støttes av en nettside som har utvalgt funksjonalitet og apper som er tilpasset det utførende ledd. Du velger selv om du vil ha løsningen på egen serverpark eller hos oss (hosting).

Er det en app?

Ja, vi har fire apper. Disse er tilrettelagt for arbeidsordrer, tilstandsregistrering, tegninger og renholdsoppgaver. Vår app for tilstand er kjent som en av markedets beste.

Ta gjerne kontakt!

Er det noe du lurer på, eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt, så hører du fra meg så fort som mulig.


Bente Schrøder

Customer Success Manager