<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
view_eiendomsforvaltning_frontpage2

Med Lydia blir eiendomsforvaltningen din digitalisert og du får full kontroll

Lydia er løsningen for deg som har behov for avansert arealberegning, fordeling av felleskostnader og god oversikt over dine leieavtaler.

Book et møte i dag

God kontroll på alt du forvalter


Med Lydia får du oversikt over alle dine ut- og innleieavtaler, leietagere og utleiere. Lydia kommer med automatisk prisreguleringer, og du kan enkelt regulere prissettingen i leieavtalene. Du kan velge om du vil ha indeksregulering, prosent- eller beløpsregulering, sette opp omsetningsbaserte avtaleposter og få fordelt dine felleskostnader. Fakturagrunnlag går automatisk fra leiemodulen til økonomimodulen som evt. kan eksporterer data til eksternt økonomisystem via filoverføring.

Lokalisering

Det er enkelt å holde oversikt over alle dine lokasjoner og tilhørende detaljer i og utenfor dine bygg, inkludert alle bygningsdeler.

Tegning

Du kan legge inn alle dine tegninger – både plantegninger og fagtegninger. Tegningene gjør det mulig for deg å vise hvor i bygget ulike oppgaver skal utføres, grafisk visning av leieavtaler og annen arealinformasjon.

Leieavtaler

Det er enkelt å håndtere alle aspekter ved administrasjon av leieforhold som leieavtaler, framleie, prisregulering og håndtering av avtaledokumenter.

Få en uforpliktende demonstrasjon!


For at du enklere skal kunne se om produktet passer ditt behov så setter mer enn gjerne opp en dato for en uforpliktende demonstrasjon av Lydia.

Jeg ønsker en uforpliktende demonstrasjon

Et funksjonsrikt system 


Med Lydia får du et fullverdig FDV(U) system med alle funksjoner du trenger til din forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom. Under ser du flere av de funksjoner som støttes i systemet.
Jobber du med eiendomsdrift?

Lydia er løsningen for deg som vil ha kontroll på alle ad hoc og planlagte oppgaver, samt sanntidsoversikt over status.

Jobber du med byggvedlikehold?

Lydia gjør det enkelt å planlegge vedlikeholdet, både for tradisjonelt periodisk vedlikehold og for tilstandsbasert vedlikehold.

Ta kontakt med oss i dag!

Lurer du på noe eller ønsker du en demonstrasjon av Lydia? Da er det bare å ta kontakt med meg.

bente-schroeder-600x600

Bente Schrøder

Prosjektleder, FDV

bes@viewsoftware.com +47 950 36 501