<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
view_eiendomsforvaltning_frontpage2

Med Lydia blir byggvedlikeholdet ditt digitalisert

Lydia gjør det enkelt å planlegge vedlikeholdet, både for tradisjonelt periodisk vedlikehold og for tilstandsbasert vedlikehold.

Book et møte i dag

Enkelt å planlegge vedlikeholdet


Det er enkelt å legge inn vedlikeholdsplanen du har i Excel og se hvilke kostander du har for årene fremover. Benytter du våre funksjoner for tilstandsbasert vedlikehold vil du ha god kontroll på tilstandsgrad og konsekvensgrad, samt sammenhengen mellom symptomer, foreslåtte tiltak og gjennomførte tiltak for alle systemer og komponenter.

Prosjekter

Prosjekter gjør det enkelt å holde oversikt over estimerte kostnader vs. faktiske kostnader fra tilhørende tiltak. Du får oversikt over alle prosjekter fordelt på prosjekttype og prosjektår med summeringer for både estimerte og faktiske kostnader.

Vedlikeholdsobjekt

Vedlikeholdsobjekt er en samlebetegnelse for bygningsdeler, kunst, planter og utstyr. Her kan du registrere alt du eier og få full oversikt over all historikk knyttet til objektet samt garantidato, status og dato for når objektet sist ble vedlikeholdt.

Tiltaksserie

Med tiltaksserie får du satt opp alt periodisk vedlikehold med ønsket frekvens. Når det er tid for gjennomføring vil tiltakene vises i arbeidslisten til ansvarlig for gjennomføringen.

Tilstand

Med heldigital tilstandsregistrering reduserer du ressursomfanget av vurderingene drastisk

Last ned faktaark

Få en uforpliktende demonstrasjon!


For at du enklere skal kunne se om produktet passer ditt behov så setter mer enn gjerne opp en dato for en uforpliktende demonstrasjon av Lydia.

Jeg ønsker en uforpliktende demonstrasjon

Et funksjonsrikt system 


Med Lydia får du et fullverdig FDV(U) system med alle funksjoner du trenger til din forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendom. Under ser du flere av de funksjoner som støttes i systemet.
Jobber du med eiendomsforvaltning?

Lydia er løsningen for deg som har behov for avansert arealberegning, fordeling av felleskostnader og god oversikt over dine leieavtaler.

Jobber du med eiendomsdrift?

Lydia er løsningen for deg som vil ha kontroll på alle ad hoc og planlagte oppgaver, samt sanntidsoversikt over status.

Ta kontakt med oss i dag!

Lurer du på noe eller ønsker du en demonstrasjon av Lydia? Da er det bare å ta kontakt med meg.

bente-schroeder-600x600

Bente Schrøder

Prosjektleder, FDV

bes@viewsoftware.com +47 950 36 501