<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

IT-systemer for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og eiendommer (FDV)

Med View Software sine FDV-systemer får du full oversikt og kontroll på økonomien, dokumentasjonen, tegninger og avvikene på dine bygg og eiendommer.

main-illustration

Tre områder våre FDV-systemer dekker


View Software tilbyr flere FDV-systemer for forvaltning, drift og vedlikhold. For at du enkelt skal finne et system som passer ditt behov, har vi definert tre hovedkategorier. Om du fortsatt er i tvil, så prøv gjerne vår produktguide som vil lede deg til riktig system for ditt behov.

Eiendomsforvaltning

Eiendomsforvaltning er oppgaver knyttet til det økonomiske og administrative ved bruk og vedlikehold av eiendommen.

Våre systemer for eiendomsforvaltning

Eiendomsdrift

Eiendomsdrift er oppgaver som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverk skal fungere slik som planlagt, samt å oppfylle lover og forskriftskrav.

Våre systemer for eiendomsdrift

Byggvedlikehold

Byggvedlikehold er forebyggende og planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid.

Våre systemer for byggvedlikehold

Usikker på hvilket produkt som passer deg?


Prøv vår produktvelger som vil deg rask tilgang til produktet som passer ditt behov.

Start produktvelgeren

Ni grunner til hvorfor du skal ha et FDV-system!


Under ser du ni gode grunner til at du bør ha et FDV-system, og hvilke fordeler dette gir deg.

Alt på et sted

All kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom i fra eller oppstod. Alle parter kan kommunisere med hverandre uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder.

Økt effektivitet

Når alle har den oppdaterte informasjonen tilgjengelig, blir det fort slutt på manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it lapper og andre uoversiktlige metoder. Dette kan raskt kan medføre en besparelse på 15 til 20%.

God dokumentasjon

Sammen med bygg kommer det mye dokumentasjon det er bra å holde styr på. Det er enkelt å ivareta og finne informasjon når den blir tatt hånd om av et godt FDV-system. Dette gir lett tilgjengelig informasjon for alle.

Ett sted å oppdatere

Grunnlagsdata registreres ett sted og gjenbrukes i hele systemet. Det vil si at all informasjon er enkel å oppdatere, og at du unngår dobbelt registreringer.

Godt beslutningsgrunnlag

Samlet oversikt over all aktivitet i din eiendomsportefølje, gir deg rask og god innsikt i situasjonen. Det vil også sette deg i stand til å ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.

Lett tilgjengelig

Et godt FDV-system kommer med håndholdte verktøy for dine ansatte som er på farten, og mer avanserte systemer for dine medarbeidere som trenger detaljert innsikt og avanserte funksjoner.

Full kontroll

Det er mye som er lovpålagt, og andre nødvendige oppgaver du har behov for å ha kontroll på til enhver tid. Et godt FDV-system gjør at du alltid er oppdatert, og har full styring når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på besøk.

God kundeservice

Dine kunder, leietakere og andre som benytter bygningene får en egen fin kommunikasjonskanal hvor de kan se status og fremdrift i sakene sine. Samtidig vil man få oversikt over all kommunikasjon med deg og dine medarbeidere.

Alltid oppdatert

Innholdet oppdateres fortløpende og informasjonen legges inn via apper, nettside eller direkte i programvaren.

Våre systemer for eiendomsforvaltning


Eiendomsforvaltning er oppgaver knyttet til den økonomiske og administrative delen ved bruk og vedlikehold av eiendommen. Den inkluderer forvaltningen av de daglige gjøremålene, som er nødvendige for å kunne bruke eiendommen med den tiltenkte standard og service brukerne forventer, samt å sikre optimal utnyttelse av og inntekt på utleide arealer.

uni2_1200x1200

Uni Eiendom

Uni Eiendom legger til rette for god samhandling, både internt i forvaltningsorganisasjonen, mot sluttbrukere/kundene og eksterne samarbeidspartnere.

view_lydia3_1200x1200

Lydia

Lydia gjør det enkelt for deg å forvalte dine arealer, og holde oversikt over alle dine ulike arealtyper, leietagere og status på disse.

Våre systemer for eiendomsdrift


Oppgaver som er nødvendig for at bygningsdeler og byggverk skal fungere som planlagt, og oppfylle lov og forskriftskrav. Dette er typiske kontroller, sjekkrunder, ettersyn, service av tekniske anlegg som filterskift og oljeskift. Lovpålagt tilsyn med brannvern, brannsikring og heiskontroll med videre er også inkludert her.

servicebook2_1200x1200

View ServiceBook

View ServiceBook er verktøyet som hjelper deg å være proaktiv. Slik at du alltid er i forkant på kontrollene til dine bygninger og objekter.

uni2_1200x1200

Uni Eiendom 24

Uni Eiendom 24 er verktøyet for den delen av eiendomsforvaltning som går på drift og vedlikehold av bygg, og er laget for å forenkle planlegging og styring av disse aktivitetene.

view_lydia3_1200x1200

Lydia

Lydia er verktøyet for deg som vil ha kontroll på alle ad hoc og planlagte oppgaver, samt oversikt over nåværende status.

Våre systemer for byggvedlikehold


Forebyggende og planlagte tiltak for at bygningsdelens funksjon skal opprettholdes innenfor antatt levetid, normalt basert på en tilstandsvurdering. Typisk mindre utskiftninger som enkelte deler av kledning, deler av gulv eller taktekking. Samt overflatebehandling og mindre reparasjoner som fasadevask, maling, sliping og lakking av tregulv.

uni2_1200x1200

Uni Eiendom 24

Uni Eiendom 24 er verktøyet for den delen av eiendomsforvaltning som går på drift og vedlikehold av bygg, og er laget for å forenkle planlegging og styring av disse aktivitetene.

view_lydia3_1200x1200

Lydia

Lydia gjør det enkelt å planlegge vedlikeholdet, både for tradisjonelt periodisk vedlikehold og for tilstandsbasert vedlikehold.

Noe du lurer på?

Da er det bare å ta kontakt med oss! Det kan du gjøre via skjemaet her, og vi tar kontakt med deg så snart som mulig.

christianSommerseth-600x600

Christian Sommerseth

Salgskonsulent

chs@viewsoftware.com +47 948 44 030