<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Få kontroll over energibruken

Energioppfølgingssystemet som skaper handling. Fra uoversiktlig til enkelt. Fra avvik til arbeidsordre.

Kontakt oss

Våre kunder ser det store bildet

Energy 5 grunnpilarer


Datainnsamling

Datainnsamling kan gjøres på mange forskjellige metoder: Via app og scanning av QR-kode, via integrasjoner, ved import av excel-ark eller direkte i systemet.

Prognose

Med hjelp av historikk fra tidligere målinger kan man skape en prognose. Man kan skape en prognose basert på energiindeks-verdier som hentes direkte fra SMHI. Prognosen kan i etterkant justeres ut fra satte energitiltak, erfaring og eiendommens planlagte behov.

Avtalehåndtering

Avtalehåndtering er en frittstående og komplett funksjon for spesielt energiavtaler samt andre type avtaler. Nøkkeltall for faste og variable kostnader samt utslippsfaktorer kan enkelt kobles og mates inn i avtalen.

Budsjettering

Energiavtalen kan knyttes mot målepunkter og nøkkeltall som sammen med en prognose genererer et budsjettgrunnlag uten administrativt merarbeid.

Oppfølging

Oppfølgingen består av en oversikt, en sammenligning av eiendommer og en rapportdel. Disse tre gir deg det beste grunnlaget for en korrekt oppfølging av satte mål og krav.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem (EOS) – har en rekke smarte funksjoner for å overvåke energi- og vannforbruk i nærings- og industribygg.

orn_software_blog_energy_followup_655x327
Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem – i 2025

Vi tar en titt inn i krystallkulen og reflekterer litt rundt hvordan vi kommer til å bruke et EMOS om en fem års tid.

orn_software_blog_energy_future_655x327
Hvordan vil vi spare energi i fremtiden?

Fremtidens løsninger ligger i å ha bedre kontroll og oversikt, systemer som sørger for forutsigbarhet, og fleksibilitet til å tilpasse seg de til enhver tid eksisterende forhold og variabler.

Effektiv oppfølging!

Våre digitale løsninger er laget for å forenkle og effektivisere hverdagen din, uansett om du har en administrativ eller en teknisk rolle. Energy er et verktøy for deg som vil jobbe effektivt og framtidssikkert med energioppfølging.

Ofte stilte spørsmål og svar


Hvem passer Energy for?

Energy er et fleksibelt system som enkelt kan tilpasses forskjellige bransjer og som passer like bra til eiendomsforvaltning og drift som til industri.

Hvordan blir dataene samlet?

Dataene blir samlet inn på fire forskjellige måter. Mobil innsamling via app, automatisk innsamling gjennom integrasjon mot et SCADA-system, import via Excel-ark eller direkte i applikasjonen.

Er det avtalehåndtering i systemet?

Ja, dette er en frittstående modul som holder kontroll på dine avtalers start- og sluttdatoer, når de bør fornyes eller avsluttes, samt når man bør starte på en ny forhandling på eksisterende avtale.

Er det budsjetthåndtering?

Ja. Budsjettmodulen brukes for enkelt å beregne fremtidige kostnader. Det er mulig å sette opp flere budsjetter for samme år, noe som betyr at man kan ta i bruk periodiske budsjetter.

Hvor mye data kan systemet håndtere?

Energy håndterer store mengder data til enhver tid, noe som både forenkler og automatiserer tidkrevende oppgaver.

Er det fleksibelt?

Ja. Ut fra en grunnstruktur er det mulig å skreddersy et regelverk. Dette gjør det mulig å sette inn så mange nivåer som man har behov for, uten å miste oversikten.

La oss ta en prat!

Er det noe du lurer på, eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt, så hører du fra meg så fort som mulig.


Aleksander Bjørndal

Account Manager