<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Energi- og miljøoppfølging

Våre automatiserte verktøy bidrar til å redusere ditt miljøavtrykk, optimalisere energiforbruket, samt redusere dine rapportkostnader på ditt energiforbruk.

Våre kunder ser det store bildet

Derfor bør du ha software med fokus på energi og miljø


Krav om ESG-rapportering

Selskaper med konkrete bærekraftsmål vil ha en større og mer langsiktig verdiskapning samt krav fra EU.

Strengere reguleringer og krav

Strengere krav om energiforbruk i bygg og anlegg øker behovet for software som måler, kontrollerer og gir deg korrekte rapporter.

Reduserte kapitalkostnader

Med full dokumentasjon, i henhold til ESG-rapportering, kan du redusere dine kapitalkostnader.

Store besparerlser

Du får store besparelser ved å redusere både energiforbruken og ditt avfall. Riktig software er viktig for å oppnå dette.

En tydelig miljøprofil

Dine kunder, dine ansatte og dine investorer vil se at du har en tydelig miljøprofil.

Økonomisk forutsigbarhet

Selv om du ikke styrer på døgnnivå eller timenivå, vil du ut ifra historikk og årsnivå kunne si noe om kostnadene dine – basert på at du kjenner byggets strømforbruk i samme periode i fjor. Du vil få gjennomført tiltak, slik at du f.eks. ligger i snitt 5% lavere i år enn året før.

orn_software_blog_energy_predictable_655x327
Slik gjør du energiforbruket i byggene dine mer forutsigbart

Som med de fleste kontorbygg, blir også dine bygg fakturert etter den høyeste effekten, altså det tidspunktet hvor dere bruker mest strøm på én gang. Dette kaller vi effekttopper.

orn_software_blog_energysystem_655x327
Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem (EOS) – har en rekke smarte funksjoner for å overvåke energi- og vannforbruk i nærings- og industribygg.

orn_software_blog_energycost_655x327
Slik får du kontroll på energikostnadene

For deg som sitter med ansvaret for økonomien i selskapet, er det overordnede målet selvfølgelig å ha så lave utgifter som mulig. Når det gjelder energikostnadene, sentrerer utfordringene seg som regel rundt fakturering og energiavtale.

Derfor er ditt klimafotavtrykk viktig

I denne e-boken ser vi nærmere på hvordan neste generasjonenergi- og miljøoppfølgingssystemer løser disse problemstillingene, og hvilken verdi dette gir både drifteren og byggeieren.

Last ned e-bok

orn_software_orn_products_optima_305x305
Optima

Optima gir total oversikt over energi, miljø og avfall, og tilhørende kostnader.

orn_software_orn_products_305x305_655x655
Energy

View Energy er et skybasert energioppfølgingssystem som effektiviserer, forenkler og automatiserer arbeidsflyten.

Vi hjelper deg!

Noe du lurer på eller trenger du tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt med meg så tar jeg kontakt så snart som mulig.

Aleksander Bjørndal

Account Manager