<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eiendomsforvaltning

Våre løsninger digitaliserer og forenkler arbeidsoppgavene for eiendomsselskaper i hele Norge, og hjelper deg å effektivisere driften

Våre kunder ser det store bildet

Derfor bør du ha et FDV-system!


Alt på ett sted

All kommunikasjon foregår i samme sak, uavhengig av hvor saken kom i fra eller oppstod. Alle parter kan kommunisere med hverandre uavhengig om ressursene dine er interne eller eksterne, og disse kan også kommunisere med dine kunder.

Økt effektivitet

Kutt ut manuelle prosesser som tilfeldige telefoner, Post-it lapper og andre uoversiktlige metoder. Her har alle den oppdaterte informasjonen lett tilgjengelig. Dette kan medføre en besparelse på 15 til 20%!

God dokumentasjon

Med et bygg følger det mye dokumentasjon, og denne må holdes styr på. Med et godt FDV-system blir denne informasjonen lett å både finne og ivareta. Dette sikrer god informasjonstilgang for alle brukere.

Ett sted å oppdatere

Grunnlagsdata registreres ett sted og gjenbrukes i hele systemet. Det vil si at all informasjon er enkel å oppdatere, og at du unngår dobbelt registreringer.

Godt beslutningsgrunnlag

Å ha en samlet oversikt over all aktivitet i din eiendomsportefølje gir deg rask og god innsikt i situasjonen. Det setter deg også i stand til å ta gode beslutninger, med støtte i et godt datagrunnlag.

Full kontroll

Et godt FDV-system gjør at du alltid er oppdatert på gjeldende lover og regler, samt andre nødvendige oppgaver. Du vil også ha full oversikt over når tilsynsmyndigheter eller andre kommer på besøk.

orn_software_blog_checklist_655x327
Hva er fordelene ved et FDV-system?

For at et bygg skal fungere optimalt og ha lengst mulig levetid, kreves kontinuerlig forvaltning, drift og vedlikehold av det.

orn_software_blog_digitalisation_655x327
Digitalisering gjør hverdagen enklere

En av de viktigste grunnene til at flere og flere virksomheter velger å digitalisere boligforvaltning, er at det hjelper både ledelse, administrasjon og drift med å få gjort ting enklere – og dermed mer effektivt.

orn_software_blog_internalcontrol_655x327
Krav til internkontroll

Hver dag oppholder det seg hundrevis av personer i byggene du har ansvar for driften av. For å ivareta sikkerheten til disse personene må du ha et høyt og kontinuerlig fokus på sikkerhet for alle dine eiendommer.

Slik effektiviserte Frost Eiendom

“Vi valgte en totalintegrert forvaltningsløsning fra Ørn fordi det gir oss langt flere muligheter for å digitalisere tidligere manuelle prosesser. Løsningen har økt vår effektivitet, og den gir oss full oversikt over alle våre 1500 utleieforhold”
Rigmor Frost
Daglig leder, Frost Eiendom

Les kundecase

orn_software_orn_products_servicebook_305x305
ServiceBook

Digitaliserer drift og inspeksjoner av eiendom. Lett å komme i gang. Lett å bruke.

orn_software_orn_products_uni_305x305
Uni

Alt-i-ett løsning for nærings- og boligutleie. Markedets mest komplette løsning for eiendomsforvaltning.

orn_software_orn_products_lydia_305x305
Lydia

Kraftig og fleksibelt system for forvaltning, drift og vedlikehold av store eiendoms- porteføljer. Alt på ett sted. Alt digitalt.

orn_software_orn_products_mainmanager_305x305
Main Manager

Et facility management system for alle.

Ta gjerne kontakt!

Noe du lurer på eller du trenger tilgang til en demo? Da er det bare å ta kontakt med meg så tar jeg kontakt så snart som mulig.

Hasse Krystad

Account Manager