<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

13. jan 2020 skrev Sten-Roger Karlsen dette innlegget i Vi informerer

3 minutter lesetid

View Software satser videre inn mot havbruksnæringen

Satser innen havbruk

View Software øker satsningen innenfor havbruksnæringen og kjøper programvareselskapet Pixelwerk i Florø

- Vi har lyktes godt innen havbruk med vår løsning for industrielt vedlikehold View Maintenance, og ønsker nå å øke satsningen i denne spennende og sterkt voksende næringen. Vi søker å sikre at vi har løsninger som tilfredsstiller næringens krav og behov, og som gir økt verdi hos kundene gjennom samhandling og digitalisering av manuelle prosesser.

Pixelwerk AS har utviklet et moderne og brukervennlig internkontrollsystem tilpasset næringens behov, og har i løpet av kort tid fått et godt fotfeste i markedet. InControl Havbruk passer godt inn i vår portefølje av IT-løsninger og Pixelwerk representerer en kompetanse innen havbruk som vil styrke oss betydelig sier CEO i View Software, Sten-Roger Karlsen.

Økt kompetanse og kapasitet innen havbruk

- Sammenslåingen vil øke vår kapasitet og vår kompetanse innen havbruk. Vi har en dominerende posisjon innenfor Industrielt vedlikehold i Norge, og sammen med Pixelwerk vil vi kunne tilby mer helhetlige løsninger til havbruksnæringen og på sikt andre næringer, sier Sten-Roger Karlsen.

Vil levere til både sjø- og landbasert oppdrett

View Software er et IT-selskap med 57 ansatte som utvikler programvare for eiendomsbransjen og industrien, inkl. havbruk. Med kjøpet av Pixelwerk vil selskapet få et bredere og mer komplett tilbud til havbruksnæringen.

- Vi har over lengre tid sett etter selskaper å teame opp med for å kunne øke satsningen inn mot havbruk. Dette er en veldig spennende næring som har stort potensial for effektivisering gjennom digitalisering av manuelle prosesser. I et globalt perspektiv er Norge ledestjernen i denne næringen. Løsninger utviklet i og for Norge vil trolig være toneangivende for det som skjer innen både sjø- og landbasert fiskeoppdrett internasjonalt i årene framover. Den reisen vil vi gjerne være med på. Vår løsning for industrielt vedlikehold passer godt for landbaserte prosessanlegg, og sammen med Pixelwerk kan vi levere komplette løsninger for både sjø- og landsiden, sier Sten-Roger Karlsen.

Økende behov for effektivisering

Havbruksnæringen er en bransje med store og stadig økende krav til internkontroll, registrering og dokumentasjon.

- I prosessen med å effektivisere dette er det nå et stort fokus på digitalisering, og dette behovet møter vi med skreddersydde verktøy som gjør hverdagen enklere og mer effektiv for havbruksnæringen. Det er veldig spennende for oss å bli en del av View Software, sammen kan vi levere enda mer innovative og komplette løsninger for hele næringen, sier Nicolas Iannone, daglig leder i Pixelwerk.

 

Sten-Roger Karlsen
View Software AS
Mobil: +47 922 62 321
E-post: srk@view.no
Nicolas Iannone
Pixelwerk AS
Mobil: +46 408 31 874
E-post: nicolas@pixelwerk.no 

 

Sten-Roger Karlsen

Sten-Roger Karlsen

Sten-Roger Karlsen er CEO i View Software. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har 20 års erfaring fra konsulent- og IT-bransjen. De siste 10 årene har han sittet i ulike operative lederstillinger i IT- og teknologiselskap med fokus på å oppnå kundesuksess.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

02. jul 2020 - Annette Norderhaug

Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

Tidligere her på View-bloggen har vi skrevet om digital eiendomsdrift, digital vedlikeholdsstyring og digital..

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

26. jun 2020 - Terje Uttian

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem..

Slik lykkes du som boligforvalter

28. apr 2020 - Christian Sommerseth

Slik lykkes du som boligforvalter

Enhver boligforvalter og utleieaktør vil kunne skrive under på at eiendomsforvaltning er summen av en million..