<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik lykkes du som boligforvalter

28. apr 2020 skrev Christian Sommerseth dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Alle blogginnlegg

2 minutter lesetid

Slik lykkes du som boligforvalter

Enhver boligforvalter og utleieaktør vil kunne skrive under på at eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer. Forvaltning og drift er et komplekst fagfelt, med stadig høyere krav fra både leietakere og myndigheter.

Et konkurransepreget marked stiller krav til at du har kontroll på alle sider av virksomheten – i form av detaljkunnskap, overblikk, gode rutiner, orden i sakene og stødig økonomi.

For å lykkes med effektiv boligforvaltning må du ta vare på ...

 • Leieobjektene
 • Ansatte
 • Leietakerne (og du må være tilgjengelig for dem)
 • Samarbeidspartnere
 • Økonomien i selskapet (slik at du får utnyttet det økonomiske potensialet som ligger i porteføljen)

Videre må du ha …

 • Gode arbeidslister
 • Effektive kommunikasjonslinjer
 • Enkle bestillingsprosedyrer
 • Ordnede juridiske forhold
 • Kontroll på vedlikehold (som igjen gir kontroll på økonomi på kortere og lengre sikt)
 • Fornøyde eiere, styrer, aksjonærer

Per i dag prøver mange boligforvaltere å ivareta og oppnå alt dette gjennom bruk av regneark, gule lapper og ulike systemer som ikke snakker sammen. Erfaringsmessig er dette en fånyttes innsats for de aller fleste, og ikke sjelden fører det til det stikk motsatte: mindre oversikt og kontroll, og i ytterste konsekvens tapt inntjening.

 

Les også: I utfordrende tider er informasjonsflyt ekstra viktig

 

De beste forvalternes “hemmelige våpen”

For å spille i boligforvaltningens eliteserie må du ha systemer som legger til rette for gode rutiner og effektiv samhandling. Fellestrekket for vellykkede forvaltere og utleiere i dag er at de drar nytte av innovativ teknologi som hjelper dem med å holde oversikten over de mange detaljene.

Fremoverlente forvaltere bruker digitale verktøy som tilgjengeliggjør informasjonen på en enkel måte, i ett og samme system, slik at den tilfører verdi uansett hvilken rolle man har.

Lett tilgjengelig informasjon om ledige arealer, effektiv kundeoppfølging og enkel kontraktsadministrasjon sikrer optimal utnyttelse av eiendomsmassen og hjelper deg med å holde oversikt, gjøre de riktige prioriteringene og ta de riktige beslutningene.

 

Oppsummert

For å bli en av de mest vellykkede boligforvalterne i markedet må du benytte innovative digitale forvaltningsverktøy som spiller deg enda bedre enn du er i dag.

Digital boligforvaltning, understøttet av moderne IT-verktøy, sikrer sunn drift og systematisk driftsarbeid. Dette gir overskudd som kan skytes inn i nye eiendommer. Forvaltes eiendommene riktig, fører det til verdiskaping, i form av høyere belegg, reduserte kostnader og best mulig inntjening.

 

New call-to-action

 

Christian Sommerseth

Christian Sommerseth

Christian Sommerseth jobber med salg av FDV-system i View. Han er utdannet radiograf, med videreutdanning i boligsosialt arbeid. Christian har tidligere jobbet med boligforvaltning i en boligstiftelse, der FDV-systemet var det viktigste verktøyet for at virksomheten kunne driftes effektivt. Han har kompetanse innen husleierett og vedlikeholdsplanlegging, og har kunnskap om hvordan man digitaliserer prosesser for å få en mer effektiv hverdag. Han har et stort engasjement for å hjelpe kundene med å kartlegge behov og finne gode løsninger.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


3 tips til god boligforvaltning i 2021

25. nov 2020 - Christian Sommerseth

3 tips til god boligforvaltning i 2021

For å kunne jobbe effektivt og strukturert med boligforvaltning må du ha oversikt og kontroll.

Slik optimaliserer du samhandling i din organisasjon

23. nov 2020 - Christian Sommerseth

Slik optimaliserer du samhandling i din organisasjon

Effektiv boligforvaltning krever god samhandling mellom alle parter – de som jobber med administrative..

Digitalisering av boligforvaltning i 2021

18. nov 2020 - Christian Sommerseth

Digitalisering av boligforvaltning i 2021

Teknologiutvikling, digitalisering og automatisering påvirker og forandrer alle samfunnsområder, bransjer og..