<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Slik kan du øke levetiden på maskiner og utstyr

10. des 2019 skrev Ole Jørgen Aarvik dette innlegget i

3 minutter lesetid

Slik kan du øke levetiden på maskiner og utstyr

EU og det internasjonale vedlikeholdsmiljøet har satt som mål å øke levetiden på tyngre utstyr i industrien med hele 20 prosent. Her er det store gevinster å hente, både miljømessig og økonomisk!

Hva må til for å lykkes med dette løftet?

Vedlikeholdsstyringen må bli smartere og mer effektiv.

Her er kommer de gode digitale løsningene inn i bildet!

 

Digitaliser vedlikeholdsstyringen!

Vedlikeholdsstyringssystemer, sensorikk og maskinlæring, i kombinasjon med menneskelig dømmekraft gir deg full oversikt på maskinparkens helsetilstand, som igjen gir seg utslag i bedre ressursutnyttelse og økt levetid.

Og jo og lengre levetid på maskiner og utstyr, desto mer optimal og kostnadseffektiv drift!

 

Gjør målinger – og følg dem opp!

Avansert sensorteknologi kommer nå for fullt i moderne vedlikehold. Dagens måleinstrumenter leverer mye mer nøyaktige og omfattende verdier enn for bare få år siden, og du kan nå måle nivåer, strømninger, vibrasjoner, kraft, temperatur, you name it!

Riktig bruk av sensorteknologi gir deg datastrømmer som gjør deg i stand til å forutsi hvordan utstyrets helsetilstand vil utvikle seg fram i tid.

Men – du må følge opp målingene! Å samle inn dataene er bare en begynnelse … du må også gjennomføre analyser og diagnoser basert på målingene. Her må det maskinlæring til, for å kunne tolke og kommunisere komplekse sensordata nøyaktig.

Les også: Mobilen som vedlikeholdsverktøy

 

Kjører du til det ryker?

… eller evner du å forutse når det vil oppstå feil, og ta hånd om det før du ender opp med utstyrshavari og driftsstans?

All erfaring tilsier at nettopp det å gå fra en reaktiv til en proaktiv hverdag i vedlikeholdsstyringen er det klokeste vi kan gjøre når vi ønsker å ha optimalt vedlikehold, holde kostnadene nede og samtidig sørge for lengst mulig levetid på maskinparken.

 

Konklusjon

Ved å benytte sensorikk og maskinlæring kan gode måleresultater gi deg svært verdifull informasjon i arbeidet med å øke levetiden på produksjonsutstyret.

For å klare å forutse når det vil skje noe, og gjøre vedlikehold basert på faktiske behov, må du ha gode og riktig monterte sensorer som gir deg gode sanntidsdata om “ståda” i maskinparken.

Gode sensorer som er riktig kalibrert og overvåket på en fornuftig måte, er en forutsetning for å kunne kjøre maskiner og utstyr best mulig og lengst mulig.

oversikt over maskiner og utstyr sjekkliste

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik er Customer Success Manager for industrielt vedlikehold i View. Han er utdannet sivilingeniør innen Marin Teknikk fra NTNU, og er sertifisert Europeisk vedlikeholdsekspert (World Class Maintenance, EFMNS). Siden 2008 har Ole Jørgen jobbet med vedlikeholdsstyring for ulike aktører innen olje og gass, maritim og norsk landbasert industri. Han har et brennende engasjement for vedlikeholdsfaget, og har reist Norge på langs og på tvers med teatralsk innlevelse, for å spre budskapet om viktigheten av god vedlikeholdsledelse.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

02. jul 2020 - Annette Norderhaug

Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

Tidligere her på View-bloggen har vi skrevet om digital eiendomsdrift, digital vedlikeholdsstyring og digital..

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

26. jun 2020 - Terje Uttian

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem..

Slik lykkes du som boligforvalter

28. apr 2020 - Christian Sommerseth

Slik lykkes du som boligforvalter

Enhver boligforvalter og utleieaktør vil kunne skrive under på at eiendomsforvaltning er summen av en million..