<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva får du igjen for å investere i et boligforvaltningssystem?

07. apr 2020 skrev Christian Sommerseth dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Alle blogginnlegg

6 minutter lesetid

Hva får du igjen for å investere i et boligforvaltningssystem?

Vi leser og hører daglig om digitalisering og automatisering. Er det bare et buzzword, eller bidrar det til konkret verdiskaping og økt produktivitet for de virksomhetene som benytter seg av mulighetene digitalisering gir?

La oss se hva du som boligforvalter får igjen for å investere i et IT-system som automatiserer og digitaliserer analoge, mekaniske og papirbaserte arbeidsprosesser og -rutiner.

 

Bedre samhandling ⇒ Systematisk driftsarbeid

Effektiv boligforvaltning forutsetter at kritisk informasjon om sentrale forvaltnings- og driftsmessige forhold blir delt på tvers av organisasjonen. Realiteten i mange virksomheter er derimot en ganske annen. Dårlig kommunikasjon mellom administrasjon og drift går utover oversikt og kontroll, noe som igjen virker negativt inn på driftsarbeidet.

Blant annet er det utfordrende å koordinere oppgaver til driftspersonell, slik at arbeidet blir riktig fordelt. Viktige beskjeder kommer ofte ikke frem dit de skal, arbeidsoppgaver blir avglemt og må purres, og det brukes for mye ressurser på unødvendig dobbeltarbeid.

Med en totalintegrert digital forvaltningsløsning via håndholdte verktøy blir det mulig for drifts- og vedlikeholdspersonell å arbeide «papirløst» og effektivt med digitale sjekklister, feilmeldinger, arbeidsordrer og andre driftsoppgaver ute i «felten».

Dermed blir arbeidsoppgaver, interne rutiner, kommunikasjon og samhandling automatisert og systematisert. Vesentlig informasjon om de enkelte utleieobjektene og aktivitetene som er utført på det enkelte objekt, blir tilgjengeliggjort på en helt annen måte enn ved bruk av telefon, huskelapper og manuelt førte arbeidslister.

Bruk av et alt-i-ett-system for boligforvaltning er en effektiv måte å jobbe på for alle rollene i organisasjonen, og det gir oversikt og mulighet til å planlegge arbeidsdagen på en mye bedre måte enn når man sitter med regneark og forvaltningssystemer som mangler spesialtilpasset funksjonalitet.

 

Full kontroll på økonomien ⇒ Økt lønnsomhet og konkurranseevne

Når du bruker gule lapper og regneark for å løse økonomisk-administrative oppgaver ved boligforvaltning, må du som oftest gjøre mange flere operasjoner. Gjør du en endring i et regneark, må du overføre denne informasjonen til et økonomisystem. Dette dobbeltarbeidet er tidkrevende og øker risikoen for å gjøre feil.

Manuelle samhandlingsrutiner resulterer dessuten i at det blir lite tilgjengelig informasjon for alle i organisasjonen. Si at en vaktmester eller rengjøringspersonell utfører en oppgave ute i felten som skal faktureres for, og så blir informasjonen om det notert ned på en lapp. Hvis lappen blir borte, risikerer man at informasjonen aldri når fram til den som skal fakturere.

Når du investerer i et godt digitalt boligforvaltningssystem, får du og dine medarbeidere tilgang på økonomifunksjonalitet som bidrar til bedre kontroll, blant annet på fakturering og hvem som skylder husleie.

Det blir lettere å fange opp alt som skal faktureres, f.eks. vaktmestertjenester, innlåsing og andre ting som skjer ute i felten. De som jobber ute, kan registrere dette direkte i en app på telefon/nettbrett idet tjenesten er utført. Man kan sette opp automatiske fakturavarslinger på SMS, e-post og på web/app. Dette gir mindre administrasjonsarbeid og færre inkassosaker.

Med bedre kontroll på kostnader og inntekter øker du lønnsomheten og konkurranseevnen din.

 

Effektiv kommunikasjonskanal ⇒ Fornøyde leietakere

En klassisk utfordring for boligforvaltere/utleier er at dialogen med leietakere er for dårlig, og at inn- og utflyttingsrutiner ikke er standardisert. Leietakere – som forventer å alltid kunne nå deg som utleier – opplever at de ikke får tak i informasjonen de er ute etter, og de føler seg ofte forskjellsbehandlet.

I et godt digitalt boligforvaltningsverktøy får leietakere et lett tilgjengelig kontaktpunkt som er åpent 24/7. De kan enkelt holde løpende dialog med deg, fra start til slutt i leieforholdet. Et eksempel på dette at leietakere enkelt kan melde inn feil via ‘Min side’ i forvaltningsløsningen. På den måten får du kjapt fanget det opp og vurdert hvor mye det haster, og det går en melding til leietaker om tidspunkt for utbedring.

Oppgaven blir automatisk tildelt riktig vaktmester eller sendt videre til en ekstern leverandør. Vaktmesteren kan skrive inn kommentarer til leietakeren, og leietakeren kan følge det opp, gå inn og purre på det, og legge til flere kommentarer. Slik kan dere ha all dialog og informasjon om utbedringen gående digitalt frem og tilbake, helt til leietakeren til slutt får beskjed om at oppgaven er utført.

All dialog blir lagt til historikken, slik at det blir enkelt å finne tilbake til hva som har blitt kommunisert.

Ved at leietakere umiddelbart får svar på sine henvendelse og blir varslet ved hendelser i hele leiesyklusen, opplever de servicen som utmerket.

 

Les også: 14 tegn på at du trenger et digitalt boligforvaltningssystem

 

Optimalt belegg ⇒ Best mulig inntjening

Leietakere som opplever god service, ønsker å bli værende i dine boliger, noe som bidrar til god kontinuitet i din portefølje.

Mange utleiere som bruker manuelle metoder og separate systemer, sliter med å holde oversikt over ledig kapasitet til enhver tid. Ikke sjelden går leiekontrakter fra å være tidsbestemte til å bli tidsubestemte som følge av at man har gått glipp av en kontraktsfornyelse.

Et boligforvaltningssystem løser dette “smertepunktet”. Kontrakter som utløper, er oversiktlig presentert på dashbord og i lister som kan periodiseres.

En fleksibel og god digital forvaltningsløsning bidrar også til maksimalt belegg gjennom å gi deg en egen annonseplattform der du effektivt kan presentere boligene dine for målgruppen, og i tillegg en rask søkemotor som lar leietakere finne frem til det valget som passer best for dem.

Alt i alt – med digital boligforvaltning sikrer du best mulig inntjening på dine eiendommer.

 

Oppsummert

Digitaliseringen av boligforvaltning har hjulpet oss med å systematisere driftsrutiner, holde orden på antall ledige leieobjekter og ha full kontroll på økonomien. Ikke minst har vi fått helt nye muligheter til å kommunisere – rask og enkel deling av informasjon, på riktig tidspunkt, mellom de ulike brukerrollene i virksomheten.

Alt i alt bidrar dette til reduserte behandlingskostnader og best mulig grunnlag for å ta riktige beslutninger, noe som i sin tur hjelper deg med å sikre høyere belegg og best mulig inntjening.

 

New call-to-action

 

Christian Sommerseth

Christian Sommerseth

Christian Sommerseth jobber med salg av FDV-system i View. Han er utdannet radiograf, med videreutdanning i boligsosialt arbeid. Christian har tidligere jobbet med boligforvaltning i en boligstiftelse, der FDV-systemet var det viktigste verktøyet for at virksomheten kunne driftes effektivt. Han har kompetanse innen husleierett og vedlikeholdsplanlegging, og har kunnskap om hvordan man digitaliserer prosesser for å få en mer effektiv hverdag. Han har et stort engasjement for å hjelpe kundene med å kartlegge behov og finne gode løsninger.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Fordelene ved tilstandsanayse med droner

28. jul 2020 - André Hope

Fordelene ved tilstandsanayse med droner

Droneteknologien blir en stadig større del av hverdagen vår, både hjemme hos meg og deg, og i næringslivet...

Hva er FDV og FM?

27. jul 2020 - Nora Johanne Klungseth

Hva er FDV og FM?

Eiendomsledelse/fasilitetsstyring er et omfattende fagfelt, med mange ulike forvaltningsfunksjoner og..

Moms og parkering: Dette bør du tenke på ved utleie av parkeringsplasser

23. jul 2020 - View Software

Moms og parkering: Dette bør du tenke på ved utleie av parkeringsplasser

Merverdiavgift er en viktig del av hverdagen for eiendomsaktører. Merverdiavgiftsreglene kan likevel..