<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er passivhus?

13. mar 2018 skrev Knut-André Bjørnstad dette innlegget i Eiendomsforvaltning, Eiendomsdrift, Alle blogginnlegg

2 minutter lesetid

Hva er passivhus?

Et passivhus er en betegnelse på en bygning som har et lavt energiforbruk sammenlignet med vanlige hus og bygninger. Konseptet innebærer at bygget holder mye lengre på varmen som produseres i bygget. På den måten kan behovet for energi til oppvarming reduseres med opptil 75% i forhold til tradisjonelle bygninger. Det er strenge krav til isoleringsgrad i vegger, tak, gulv, vinduer og dører (u-verdi).

Konseptet kjennetegnes også av redusering av luftlekasjer, minimering av kuldebroer, ekstra ventilerte vinduer og dører, samt at energibehovet i størst mulig grad skal dekkes ved lokalt produsert fornybar energi som for eksempel solvarme og biobrensel. For eksempel utnytter passivhusene solvarme ved å plassere mest mulig av vindusarealet mot syd. Konseptet har samtidig et sterkt fokus på isolering, tetthet og en fuktsikker byggeprosess. Husene kjennetegnes derfor som miljøvennlige bygg av høy kvalitet, med lavt energibehov og et godt inneklima.

Opprinnelse og utbredelse

Konseptet stammer opprinnelig fra Tyskland hvor det ble introdusert på markedet av det tyske passivhusinstituttet i Darmstadt. Senere har passivhus fått stor utbredelse også i andre land i Europa. Ca 40 000 passivhus er pr i dag oppført rundt om i verden. Pr 2017 er det kun Norge som har utviklet en egen standard for dette; NS3700 Kriterier for passivhus og lavenerigbygninger.

Meninger om passivhus

Husene har likevel blitt et fenomen som vekker både positive og negative assosiasjoner blant folk. Tilhengere av passivhus trekker frem god arkitektur, uttrykk og funksjonalitet, høy komfort, god tilgang på dagslys, samt enkle å drifte og vedlikeholde. De sier også at husene er miljøvennlige, energieffektive og økonomiske. Samtidig kritiserer motstanderne av passivhus akkurat de samme faktorene. Herunder at det stygge, upraktiske, for liten tilgang på dagslys og utfordringer knyttet til inneklima, samt overtemperatur om sommeren.

I min masteroppgave har jeg sett nærmere på nettopp dette, og foretatt en undersøkelse om brukertilfredsheten blant beboere i passivhus. Hva jeg fant ut kan jeg utdype nærmere i et senere blogginnlegg.

Fotograf: Knut-André Bjørnstad

Knut-André Bjørnstad

Knut-André Bjørnstad

Knut-Andre Bjørnstad er prosjektleder hos View Software AS og har erfaring fra forskjellige deler av eiendomsbransjen. Han tok bachelor i eiendomsmegling og har jobbet som eiendomsmegler i Trondheim. Senere har han tatt en mastergrad i eiendomsutvikling og forvaltning og har i ettertid jobbet med både forvaltning av boligsselskaper og vært utleieforvalter av privatboliger.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


3 tips til god boligforvaltning i 2021

25. nov 2020 - Christian Sommerseth

3 tips til god boligforvaltning i 2021

For å kunne jobbe effektivt og strukturert med boligforvaltning må du ha oversikt og kontroll.

Slik optimaliserer du samhandling i din organisasjon

23. nov 2020 - Christian Sommerseth

Slik optimaliserer du samhandling i din organisasjon

Effektiv boligforvaltning krever god samhandling mellom alle parter – de som jobber med administrative..

Digitalisering av boligforvaltning i 2021

18. nov 2020 - Christian Sommerseth

Digitalisering av boligforvaltning i 2021

Teknologiutvikling, digitalisering og automatisering påvirker og forandrer alle samfunnsområder, bransjer og..