<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Derfor er sikkerhet i vedlikeholdsdrift viktig

12. des 2019 skrev Ole Jørgen Aarvik dette innlegget i Industrielt vedlikehold

3 minutter lesetid

Derfor er sikkerhet i vedlikeholdsdrift viktig

Scenario fra industrien: En stor maskin skal overhales, og vedlikeholdsarbeideren ligger med halve overkroppen inni maskinen. Han aner fred og ingen fare, siden han har koblet ut sikringen.

Dessverre har ikke vedlikeholdsarbeideren sikt til sikringsskapet, og så kommer operatøren tilbake fra lunsj. Han ser at sikringen er koblet ut, og på ren automatikk kobler han den i – med vedlikeholdsarbeideren inni maskinen ...

Dette hendelsesforløpet er ikke hentet ut av løse luften; det er en reell situasjon som Arbeidstilsynet har fått høre om.

 

“Ingen skal dø på jobb”

I det gamle Vesten var det ærbart å dø med støvlene på, enten ved at man arbeidet til siste nikk eller omkom i en arbeidsulykke. I dag vil man helst komme hjem til middag etter å ha stemplet ut. Alvorlige arbeidsulykker er førstesideoppslag, men slik var det ikke før i tiden.

Den første pålitelige registreringen av arbeidsskadedødsfall begynte i 1972, og de første årene var det et gjennomsnitt på over hundre personer som omkom hver år. Toppåret var i 1976, med 117 arbeidsulykker med døden til følge. Helt texas!

Så ble det en drastisk nedgang i årene som fulgte. I 2016 omkom 25 mennesker i det landbaserte arbeidslivet – det laveste tallet på omkomne i arbeidsulykker som er registrert i Norge siden 1972.

Hva skjedde? Jo, Arbeidsmiljøloven skjedde, og med den – nullvisjonen om at ingen skal dø på jobb!

 

Industrielt vedlikehold – en risikosport?

Industrien er en næring med mange registrerte skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Årsakene er ifølge Arbeidstilsynet typisk at maskiner eller utstyr mangler vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold.

For å redusere risikoen for arbeidsulykker er det viktig at vi jobber systematisk med HMS i virksomhetene. Vi må kartlegge farene som kan medføre ulykker, og vi må iverksette tiltak som kan redusere risikoen.

Men sikkerhet i vedlikeholdsdrift handler om mer enn personsikkerhet.

 

Har vi en jobb å gå til i morgen?

Produksjons- og vedlikeholdsorganisasjonens fremste oppgave er å sørge for at maskinparken fungerer – alltid og under alle forhold.

Men hvorfor skal vi være så opptatt av driftssikkerhet? Jo, fordi maskinparken er arbeidsplassen til dine ansatte. God driftssikkerhet og forutsigbarhet betyr at dere har en godt vedlikeholdt maskinpark, og det gir i sin tur bedre arbeidsmiljø!

Driftssikkerhet handler også om leveransedyktighet. Har man dårlig helse på maskiner og utstyr, har man dårlig vedlikeholdsstyring, og det fører fort til dårlig driftssikkerhet.

Og har man dårlig driftssikkerhet, klarer man ikke å levere godt nok til kundene. Omdømmet får seg en solid trøkk, kundene velger andre leverandører, og man kan gå på en økonomisk smell, med konkursspøkelset hengende over seg.

 

Så, for å oppsummere ...

Sikkerhet i vedlikeholdsdrift er viktig fordi det bidrar til en maskinpark som er trygg å jobbe i og med. God helse på maskiner og utstyr gir også god driftssikkerhet og effektive anlegg, som er en forutsetning for at selskapet er leveransedyktig – og som igjen er avgjørende for om vi har en jobb å gå til i morgen!

Derfor må vi arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet.

oversikt over maskiner og utstyr sjekkliste

 

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik er Customer Success Manager for industrielt vedlikehold i View. Han er utdannet sivilingeniør innen Marin Teknikk fra NTNU, og er sertifisert Europeisk vedlikeholdsekspert (World Class Maintenance, EFMNS). Siden 2008 har Ole Jørgen jobbet med vedlikeholdsstyring for ulike aktører innen olje og gass, maritim og norsk landbasert industri. Han har et brennende engasjement for vedlikeholdsfaget, og har reist Norge på langs og på tvers med teatralsk innlevelse, for å spre budskapet om viktigheten av god vedlikeholdsledelse.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

02. jul 2020 - Annette Norderhaug

Dette bør du vite om virksomhetssystemer i 2020

Tidligere her på View-bloggen har vi skrevet om digital eiendomsdrift, digital vedlikeholdsstyring og digital..

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

26. jun 2020 - Terje Uttian

Hva er et energi- og miljøoppfølgingssystem?

Et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) – som per i dag er mest omtalt som et energioppfølgingssystem..

Slik lykkes du som boligforvalter

28. apr 2020 - Christian Sommerseth

Slik lykkes du som boligforvalter

Enhver boligforvalter og utleieaktør vil kunne skrive under på at eiendomsforvaltning er summen av en million..