<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=408005879692451&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

6 tips til å lykkes med vedlikeholdsstyringen

22. nov 2019 skrev Ole Jørgen Aarvik dette innlegget i

4 minutter lesetid

6 tips til å lykkes med vedlikeholdsstyringen

Moderne vedlikehold og driftssikkerhet er en investering som skal bidra positivt til økonomisk overskudd i bedriften, gjennom høy utstyrstilgjengelighet, god leveranseevne, høy kapasitet, lav miljøbelastning og høy sikkerhet. Intet mindre!

For å klare dette må du ha effektiv styring av vedlikeholdsfunksjonen. 

Her får du 6 gode tips til å bli en rå vedlikeholdsleder!

 

1. Få forankring i ledelsen!

Sørg for å få forankring, både i ledelsen og i resten av organisasjonen. Dette er uten tvil det viktigste kriteriet for å lykkes med vedlikeholdsstyringen. 

Som vedlikeholdsleder må du være krystallklar på hvilken vedlikeholdsstrategi dere skal styre etter. Resten av organisasjonen skal støtte seg på dine valg. Følg opp, og vær tro til strategien – men lydhør for forbedringer. 

 

2. Tenk vedlikehold i organisasjonen!

For å få til effektiv vedlikeholdsstyring må dere ha den daglige oppmerksomheten rettet mot bedriftens vedlikeholdsstrategi. 

Få kortversjonen av strategien ned på et A4-ark og smekk det opp på sentrale steder i produksjonen. Da vil hele organisasjonen bli minnet på at godt vedlikeholdsstyring er et kontinuerlig arbeid – som det må investeres tid til.

I en operativ hverdag klarer vi ikke å holde kontroll på alt. Derfor må vi få inn i ryggmargen at vi må registrere og dokumentere vedlikeholdet! Det er summen av tilbakemeldinger som gir beslutningsstøtte og grunnlag for å bli bedre, steg for steg.

Les også: Hva er digital vedlikeholdsstyring?

 

3. Etabler et vedlikeholdsprogram – og bruk det!

Det er lett å bli personavhengig i vedlikeholdet. For å motvirke dette må du ha et vedlikeholdsprogram. 

Programmet skal være et verktøy for å planlegge, iverksette, utføre og rapportere vedlikeholdsaktiviteter. Dessuten skal det gi deg beslutningsstøtte til å gjøre de rette tiltakene for å opprettholde krevd teknisk tilstand. For kanskje er “guruen” på Kreta uten telefondekning akkurat når du trenger ham ... eller han har gått av med pensjon! 

Et vedlikeholdsprogram som ikke blir brukt, er like nyttig som en halvbygd bro. Så, fyll vedlikeholdsprogrammet med dine ansattes «IN-HEAD COMPETENCE» … og bruk det! 

 

4. Ta med vedlikeholdsorganisasjonen på investeringer! 

Når en bedrift kjøper inn nytt maskineri og utstyr, er det ikke selve investeringskostnadene ved innkjøpstidspunktet som er størst, men de samlede kostnadene gjennom utstyrets levetid. Innkjøpsprisen er bare toppen av isfjellet!

En maskinpark som står mye ute av drift og trenger masse vedlikehold, er en ulønnsom investering. Dette vet vedlikeholdsfolka, og derfor må de være en selvsagt del av beslutningssløyfen ved anskaffelser! 

Les også: Bruk av sensorikk ved vedlikeholdsstyring

 

5. Ta i bruk sensorikk!

I kraft av digitaliseringen og Industri 4.0 har vi fått mange nye teknologiske løsninger som gir industrielt vedlikehold helt nye muligheter til å forutsi hvordan utstyrets helsetilstand vil utvikle seg. Dette kaller vi prediktivt vedlikehold, og det krever god instrumentering av produksjonsutstyret. Sensorene knytter sammen den fysiske og den digitale verden!

Med riktig bruk av sensorikk og prediktivt vedlikehold kan vedlikeholdskostnadene reduseres med mellom 10 og 40 prosent. 

Potensialet for å redusere driftskostnader og øke produktiviteten er med andre ord stort, og det er ingen tid å miste. Ta i bruk sensorikk der det monner, og bli med på teknologiløftet! 

Men, få på plass registreringen vedlikeholdet først. Uten historikk på utført vedlikehold, intet prediktivt vedlikehold! 

Les mer: Verdien av vedlikeholdshistorikk

 

6. Sammenlign deg med de beste i klassen! 

Som vedlikeholdsleder er det ditt ansvar å sørge for at organisasjonen er bedre rustet i dag enn det den var i går. Vet du hvor bedriften står per i dag i utviklingen av gode vedlikeholdsløsninger? Har dere riktig nivå på vedlikeholdet?

Svaret får du ved å gjøre benchmarking. Lytt til hva andre gjør! 

For eksempel kan du hente inspirasjon fra Volvo, som er noen råtasser på optimalisering av vedlikeholdsstyringen.

 

De beste bedriftene vet at smart vedlikeholdsstyring er et konkurransefortrinn. Å være blant de beste innenfor vedlikehold gir seg utslag i bedriftens omdømme og bunnlinje!

 

effektiv vedlikeholdsstyring ebok

 

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik

Ole Jørgen Aarvik er Customer Success Manager for industrielt vedlikehold i View. Han er utdannet sivilingeniør innen Marin Teknikk fra NTNU, og er sertifisert Europeisk vedlikeholdsekspert (World Class Maintenance, EFMNS). Siden 2008 har Ole Jørgen jobbet med vedlikeholdsstyring for ulike aktører innen olje og gass, maritim og norsk landbasert industri. Han har et brennende engasjement for vedlikeholdsfaget, og har reist Norge på langs og på tvers med teatralsk innlevelse, for å spre budskapet om viktigheten av god vedlikeholdsledelse.

Følg bloggen vår


Våre dedikerte ansatte skriver fagblogger verdt en gjennomlesning. Følg bloggen for en sniktitt på framtiden!

Andre ville også lese om


Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

13. aug 2020 - Terje Uttian

Byggdrifter: Slik bruker du et energi- og miljøoppfølgingssystem

I en tidligere bloggartikkel så vi på hva et energi- og miljøoppfølgingssystem (EMOS) er, og hva som er de..

Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

11. aug 2020 - Terje Uttian

Fordelene ved å benytte sensorikk i bygg og anlegg

Det er mange gevinster å hente ved å ta i bruk sensorikk i bygg og anlegg. Den overordnede fordelen med..

Begreper og standarder i FDV-faget

05. aug 2020 - Nora Johanne Klungseth

Begreper og standarder i FDV-faget

Som vi har vært inne på tidligere, er FM (Facility Management) et relativt nytt begrep. Før FM-begrepet ble..